Python'a Başlamak

Windows ya da Mac birçok bilgisayarda Python kuruludur. Başlat menüsünde uygulamayı aratın ya da bir komut satırı açın ve aşağıdaki komutu yazın:

C:\Users\Kullanıcı Adı>python --version

Eğer python sisteminizde kurulu ise bu komutu çalıştırdığınız zaman python sürümü görüntülenecektir.

Phyton derleyiciye ulaşmak için sadece python ya da sadece py yazın:

C:\Users\Kullanıcı Adı>python

Eğer >>> şeklinde bir veri girişi isteniyorsa derleyici açılmış demektir:

Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>>

Derleyicimiz sizin yazacağınız kodları çalıştırmaya hazırdır. İstersek kodlarımızı *.py uzantılı bir metin editörü içine yazıp python tarafından derlenmesini sağlayabiliriz. Çalıştırmak için dosya adını belirtmemiz yeterli. Varsayalım dosyamızın adı merhaba.py olsun:

C:\Users\Kullanıcı Adı>python merhaba.py

İlk Çalışmayı Yapalım


Şimdi öğrendiklerimizi kullanmak için ekrana "Merhaba Dünya!" yazdıran bir uygulama yazalım. Bunun için bir not defteri açın, içerisinde aşağıdaki kodu yazın:

PYTHON Kodu

print("Merhaba Dünya")

Dosyayı UTF8 formatında merhaba.py olarak kaydedin. Şimdi komut satırını açarak dosyanın bulunduğu dizine gelin. Ardından komut satırına python merhaba.py yazın. Aşağıdaki sonucu alıyorsanız ilk uygulamanızı başarıyla çalıştırdınız demektir:

Görünüm

Merhaba Dünya!

UYARI: Eğer dosyayı ANSI olarak kaydederseniz derleyici hata verebilir. O nedenle kaydederken mutlaka UTF8 olarak kaydediniz.

Çalışmalarınızda Python kurulumu ile gelen IDLE uygulamasını kullanmanızı tavsiye ederiz. Böylece bu programlama dilini öğrenirken çok daha hızlı kod satırları oluşturabilir ve denemeler yapabilirsiniz.

Python Derleyicisini Kapatmak


Bunun için exit() yazmak yeterlidir.

PYTHON Kodu

exit()