Python IF ... Else

if, koşul belirtme ifadesidir. Python'da matematiksel koşullar belirtirken genelde aşağıdaki işaretler kullanılır:

 • Eşittir: a == b
 • Eşit değildir: a != b
 • Küçüktür: a < b
 • Küçük ya da eşittir: a <= b
 • Büyüktür: a > b
 • Büyük ya da eşittir: a >= b
Şimdi örneklerle if nasıl kullanılır öğrenelim:

PYTHON Kodu

a = 33
b = 200
if b > a:
  print("b, a'dan büyüktür")
print()'ten önce boşluk bıraktığımızı fark ettiniz mi? Peki ya boşluk bırakmasaydık ne olurdu? Söyleyelim: Hata verirdi.

Python, bir kod bloğu gerektiğinde girintilere bakar. Girintiler eşit olmalıdır. Aşağıdaki şekilde kullanırsanız hata alırsınız:

PYTHON Kodu

a = 33
b = 200
if b > a:
print("b, a'dan büyüktür") # bu hata verecek

elif Deyimi

Varsayalım ilk koşul gerçekleşmedi. İkinci bir koşul belirtmek istiyoruz. Bu durumda elif kullanabiliriz:

PYTHON Kodu

a = 33
b = 33
if b > a:
   print("b, a'dan büyüktür")
elif a == b:
   print("a, b'ye eşittir")
Bu şekilde istediğimiz kadar farklı koşullar ekleyebiliriz.

else Deyimi

Önceden belirttiğimiz tüm koşullar gerçekleşmediyse, Python'un ne yapması gerektiğini bu ifadeyi yazarak belirtiriz. Bu ifadeden sonra bir koşul yazılmaz.

PYTHON Kodu

a = 200
b = 33
if b > a:
  print("b, a'dan büyüktür")
elif a == b:
  print("a, b'ye eşittir")
else:
  print("a, b'den büyüktür")
elif kullanmadan da else kullanabilirsiniz. Bu durumda ilk koşul gerçekleşmediyse else ifadesinde belirtilen durum gerçekleşecektir.

PYTHON Kodu

a = 200
b = 33
if b > a:
  print("b, a'dan büyüktür")
else:
  print("b, a'dan büyük değildir")

if Deyiminin Kısaltılmış Hali

Eğer koşul gerçekleştiğinde yapılacak tek satırlık iş varsa, satır atlamadan koşul deyiminin sonuna yapılacak işi yazabiliriz:

PYTHON Kodu

if a > b: print("a, b'den büyüktür")

if ... else Deyiminin Kısaltılmış Hali

Eğer gerçekleşebilecek iki durum varsa ve bunlar tek satırlık ifadelerse aşağıdaki şekilde if ... else bağlacı kullanılabilir:

PYTHON Kodu

a = 2
b = 330
print("A") if a > b else print("B")
Yukarıdaki kodu incelersek; a, b'den büyükse ekrana if'ten önceki kodu -print("A")- çalıştıracak, değilse else'den sonraki kodu -print("B")- çalıştıracak.

Dahası, bir satırda if, elif ve else bir arada kullanılabilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim:

PYTHON Kodu

a = 330
b = 330
print("A") if a > b else print("=") if a == b else print("B")
Kod çalıştırılırsa derleyici a, b'den büyükse "A", a, b'ye eşitse "=", hiçbiri değilse "B" yazdıracak. else print("=") if a == b kısmının elif bağlacının kısaltması olduğuna dikkat edin.

and İşleci (Operatörü)

Ve anlamında kullanılır. Birden fazla koşulun gerçekleşme durumunu kontrol eder. Eğer satırda belirtilen tüm koşullar doğru ise kodu çalıştırır.

PYTHON Kodu

a = 200
b = 33
c = 500
if a > b and c > a:
 print("Her iki ifade doğrudur")

or İşleci (Operatörü)

Veya anlamında kullanılır. Belirtilen koşullardan biri doğruysa bile kod çalıştırılır.

PYTHON Kodu

a = 200
b = 33
c = 500
if a > b or a > c:
 print("Koşullardan en az biri doğru")

İç İçe if Kullanımı

Bir koşul gerçekleştiği zaman bu şekilde alt koşulların gerçekleşme durumu tespit edilebilir.

PYTHON Kodu

x = 41

if x > 10:
  print("10'dan büyük, ")
  if x > 20:
    print("ve 20'den de büyük!")
  else:
    print("fakat 20'den büyük değil!")
UYARI: Girintilere dikkat edin, her kod bloğu satırbaşına farklı uzaklıktadır.

pass Deyimi

if kullanıldığı zaman boş bırakılamaz ve mutlaka kod yazılması istenir. Ancak bazen bir koşul gerçekleştiğinde hiçbir şey yapmaması istenir. Bu durumda pass ile o ifade geçilebilir.

PYTHON Kodu

a = 33
b = 200

if b > a:
 pass