Python Sayılar

Python'da üç sayısal tür bulunur:

 • int
 • float
 • complex
Değişken tanımlandığı zaman tanımlanan sayıya göre bu türlerden hangisi olacağı belirlenir.

PYTHON Kodu

x = 1  # int
y = 2.8 # float
z = 1j  # complex
Değişkenin hangi türde olduğunu görmek ve doğrulamak için type() fonksiyonu kullanılabilir.

PYTHON Kodu

x = 1  
y = 2.8 
z = 1j  

print(type(x)) # int
print(type(y)) # float
print(type(z)) # complex

Int

Int bir tam sayı değeridir. Pozitif veya negatif bir sayı olabilir. Ondalıklı değer alamaz. Sonsuz uzunlukta olabilir.

PYTHON Kodu

x = 1
y = 35656222554887711
z = -3255522

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Float

Float, pozitif ya da negatif kesirli ve ondalıklı ifadeler barındırabilir.

PYTHON Kodu

x = 1.10
y = 1.0
z = -35.59

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))
Bilimsel bir ifade olarak e harfi kullanılabilir. Bu şekilde 10'un üsleri yazılabilir.

PYTHON Kodu

x = 35e3
y = 12E4
z = -87.7e100

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Complex

Complex, karmaşık sayıları ifade eder. Tanımlanırken j harfi ile belirtilir.

PYTHON Kodu

x = 3+5j
y = 5j
z = -5j

print(type(x))
print(type(y))
print(type(z))

Sayısal Türleri Birbirine Çevirmek

Sayısal ifadeleri int(), float() ve complex() yöntemleri ile birbirine çevirebilirsiniz:

PYTHON Kodu

x = 1  # int
y = 2.8 # float
z = 1j  # complex

#int'i float'a çevirmek:
a = float(x)

#float'ı int'e çevirmek:
b = int(y)

#int'i complex'e çevirmek:
c = complex(x)

print(a)
print(b)
print(c)

print(type(a))
print(type(b))
print(type(c))

Rastgele Sayı Oluşturmak

Python'da rastgele sayı elde edebilmek için random modülünün uygulamaya dahil edilmesi (import) gereklidir.

PYTHON Kodu

import random

print(random.randrange(1, 10))
Yukarıdaki örnekte Python'un 1 ile 10 arasında rastgele bir sayı seçmesi sağlanmıştır.