Python Dili

Python Nedir?

Python, popüler bir programlama dilidir. 1991 yılında Guido van Rossum tarafından tasarlanmıştır.

Kullanıldığı alanlar:

 • sunucu tabanlı web uygulamaları
 • yazılım geliştirme
 • matematik
 • sistem derleme

Python Ne İş Yapar?

 • Python, sunucularda web uygulamaları hazırlamak için kullanılabilir.
 • Python, yazılımın yanında iş akışlarında kullanılabilir,
 • Python veritabanlarına bağlanabilir. Ayrıca dosyaları okuyabilir ve değiştirebilir,
 • Python büyük verileri işleyebilir ve karmaşık matematik problemlerini çözebilir,
 • Python hızlıdır.

Neden Python Tercih Edilmeli?

 • Python farklı platformlarda çalışır (Windows, Mac, Linux, Raspbery Pi vb)
 • İngilizce dilinde basit komutlar içerir. Kodlamak kolaydır.
 • Anında bilgisayarın anlayacağı şekle çeviren bir yapısı vardır. Yazıldığı anda çalışır ve hızlıdır.
 • Bir işlem parçası olarak, nesne tabanlı ya da fonksiyonel şekilde çalışabilir.

Komutların Diğer Programlama Dilleri İle Karşılaştırılması:

Python okunabilirlik üzerine tasarlanmıştır. Tasarımında ingilizce dili ve matematikten faydalanılmıştır.

Python satırları dikkate alarak derleme yapar. Oysa birçok programlama dili satır sonlarındaki parantezleri ve noktalı virgülleri dikkate alır. Bu şu anlama gelir: Kodlama yaparken satır sonlarında noktalı virgül kullanılmaz.

PHYTON Kodu

print("Hello, World!")