Python Tuple

Python'daki liste türlerinden bir diğeri tuple dir. Bir önceki derste anlatılan list'ten farklı olarak değiştirilemez, ilk tanımlandığı şekilde kalır. Bu dizelere ekleme, silme, sıra (index) değiştirme işlemi de yapılamaz.

İlk tanımlama yapılırken tuple nesnelerine parantez içinde yer verilir.

Phyton Kodu

ornekTuple = ("muz", "elma", "kiraz")
print(ornekTuple)
Bir önceki dersimizde list için anlattığımız tüm özellikler (nesnelere erişim, tersten erişim, aralık belirtme vb.) bu tür için de geçerlidir. Makalenin diğer kısımlarında list'ten farklı yanları açıklanacaktır.

Tuple Değerleri Değiştirmek

Yukarıda bahsedildiği gibi tuple içindeki değerler değiştirilemez. Bu tarz bir işlem yapmak için öncelikle tuple list türüne dönüştürülmeli, ardından değişiklik yapıldıktan sonra yeni bir tuple oluşturulmalıdır:

Phyton Kodu

x = ("muz", "elma", "kiraz")
y = list(x)
y[1] = "kiwi"
x = tuple(y)

print(x)
Örnek kodu yorumlamak istersek; x adlı tuple y adlı listeye dönüştürülmüş. Ardından 1. eleman "kiwi" olarak değiştirilmiş. Sonra liste tekrar tuple türüne dönüştürülmüş.

Tek Elemanlı Tuple Oluşturmak

Eğer tuple türü dizemiz içinde tek bir eleman olacaksa tanımlarken ilk nesneden sonra virgül kullanılmalıdır. Bu kullanılmazsa string türde bir değişken elde edilmiş olur.

Phyton Kodu

#Bir tuple:
thistuple = ("elma",)
print(type(thistuple))

#Bir tuple degil, bir string:
thistuple = ("elma")
print(type(thistuple))

Birden Fazla Tuple Birleştirmek

Bu işlem için iki tuple artı (+) işareti ile toplanarak her iki dizeyi içeren yeni bir tuple elde edilebilir.

Phyton Kodu

tuple1 = ("a", "b" , "c")
tuple2 = (1, 2, 3)

tuple3 = tuple1 + tuple2
print(tuple3)

Yapıcı (Constructor) Kullanarak Tuple Oluşturmak

Alışılagelmiş ("a", "b" , "c") yapısı yerine tuple() nesnesini kullanarak tuple oluşturulabilir.

Phyton Kodu

ornekTuple = tuple(("elma", "muz", "kiraz")) # iki parantezli olduğunu unutmayın
print(ornekTuple)
NOT: tuple'ın eleman sayısını elde etmek için len() fonksiyonu kullanılabilir.