Python Değişkenleri

Değişkenler, herhangi bir veri içeren ifadelerdir. Diğer programlama dillerinden farklı olarak pythonda değişken önden tanımlanmaz. Değişken yazıldığı zaman ilk değer eklenir.

PYTHON Kodu

x = 5
y = "Murat"
print(x)
print(y)
Yukarıdaki kodu çalıştırdığımız zaman x değişkeni için 5, y değişkeni için "Murat" ifadesi atanmış olduğunu göreceğiz.

Ayrıca pythonda değişkenler için bir tür belirtme zorunluluğu da yoktur. Değişkenin türü yeni atamalarla kolaylıkla değiştirilebilir.

PYTHON Kodu

x = 4 # x değişkeni sayı (int) türünde
x = "Sally" # x şimdi metin (string) türüne dönüştü
print(x)
Metin değişkenler hem çift tırnak ("), hem üst ayraç (') kullanılarak belirtilebilir:

PYTHON Kodu

#Her iki ifade de aynıdır
x = "Murat"
x = 'Murat'
Bir sonraki dersimizde sayı (int) ve metin (string) türlerle ilgili bilgi verilecektir.

Değişken Adlandırma Kuralları


Değişkenler:

 • x, y gibi kısa ya da adi, soyadi gibi uzun olabilir.
 • Harf ya da alt çizgi ile başlamalıdır.
 • Sayı ile başlayamaz!
 • Büyük-küçük harfe duyarlıdır.Yani YAS değişkeni ile yas değişkeni aynı değildir!
 • PYTHON Kodu

  #Geçerli değişken adları
  degisken = "Murat"
  de_gisken = "Murat"
  _de_gis_ken = "Murat"
  deGisKen = "Murat"
  DEGISKEN = "Murat"
  degisken2 = "Murat"
  
  #Kuraldışı değişken adları
  2degisken = "Murat"
  de-gis-ken = "Murat"
  degis ken = "Murat"
  

  Birden Fazla Değişkene Aynı Değeri Atamak


  Bunun için virgül ile ayrılarak değişkenler yazılır ve eşittir karşısına sırasıyla atanacak değerler yazılır:

  PYTHON Kodu

  x, y, z = "Portakal", "Muz", "Kiraz"
  print(x)
  print(y)
  print(z)
  
  Ayrıca değişkenlere aynı değeri atamak da mümkündür. Bunun için değişkenler arasına eşittir koyar ve son eşittirden sonra değeri yazarız:

  PYTHON Kodu

  x = y = z = "Portakal"
  print(x)
  print(y)
  print(z)
  

  Değerleri Yazdırmak


  Python'da print ifadesi değerleri yazdırmak için kullanılır. Bir metin ile değişkeni birleştirirken artı (+) işareti kullanılır:

  PYTHON Kodu

  x = "muhteşem"
  print("Python " + x)
  
  Artı (+) ifadesini değişkenleri birleştirmek için de kullanabiliriz:

  PYTHON Kodu

  x = "Python "
  y = "muhteşem"
  z = x + y
  print(z)
  
  Eğer iki sayısal ifade arasında artı (+) kullanırsak, buradaki artı toplama işlemini belirtir.

  PYTHON Kodu

  x = 5
  y = 10
  print(x + y)
  
  Sayı içeren bir değişkenle metin içeren bir değişkeni artı (+) ile birleştirirsek derleyici hata verir:

  PYTHON Kodu

  x = 5
  y = "Murat"
  print(x + y)
  

  Yerel ve Genel Değişkenler


  Yerel değişkenler sadece tanımlandıkları kod bloğunda tanımlıyken, genel (global) değişkenler ise kodlarımızın tamamında tanımlıdır.

  Bir fonksiyonun dışında tanımlanmış tüm değişkenler genel (global) değişkenlerdir. Aşağıdaki örnekte x bir global değişkendir.

  PYTHON Kodu

  x = "muhteşem"
  
  def myfunc():
   print("Python " + x)
  
  myfunc()
  
  Eğer bir fonksiyonun içinde global bir değişkenle aynı isimde bir değişken tanımlanırsa, bu değişken sadece fonksiyon için geçerli olur. Ancak global değişken değerini korur.

  PYTHON Kodu

  x = "muhteşem"
  
  def myfunc():
   x = "fantastik"
   print("Python " + x)
  
  myfunc()
  
  print("Python " + x)
  

  Görünüm

  Python fantastik
  Python muhteşem
  Bir fonksiyonun içinde global bir değişken tanımlamak istiyorsan global yazıp uygulamanın tümünde geçerli olacak değişken adını yazarız:

  PYTHON Kodu

  def myfunc():
   global x
   x = "fantastik"
  
  myfunc()
  
  print("Python " + x)
  
  Yukarıdaki örnekte x değişkeni fonksiyona ait bir öğe iken global x yazılması sayesinde fonksiyon dışında da aynı değere sahip olmuştur.

  Ayrıca fonksiyon içinde global yazılarak tanımlanmış bir değişken, fonksiyon dışında tanımlıysa değişkende yapılacak değişiklikler tüm uygulamamıza yansıyacaktır:

  PYTHON Kodu

  x = "muhteşem"
  
  def myfunc():
   global x
   x = "fantastik"
  
  myfunc()
  
  print("Python " + x)
  
  Yukarıdaki örnekte x zaten global olarak tanımlıydı. Fonksiyon belirttiğimiz global x sayesinde fonksiyon içinde aynı değişkeni kullanabildik.