Python Söz Dizimi

Bir önceki dersimizde python komut satırına doğrudan kodlar yazabildiğimizi ya da kodları içeren bir dosya oluşturup python derleyicisine göndererek çalıştırabildiğimizi belirtmiştik. Bu dersimizde kodları yazarken dikkat edilecek hususlara değinilecektir.

Kıvrımlı Parantez Yerine Boşluk Bırakmak


Birçok programlama dilinde kıvrımlı parantezler kullanarak kod blokları yazarız. Ancak pythonda bu durum biraz farklı. Bu işlemi bu kez satır başında boşluk bırakarak yapıyoruz:

PYTHON Kodu

if 5 > 2:
   print("Beş, ikiden büyüktür")
Yukarıdaki kodu şu şekilde yazsaydık derleyici hata verirdi:

Örnek Sözdizimi Hatası

if 5 > 2:
print("Beş, ikiden büyüktür")
Kaç tane boşluk olacağı tamamen programcıya kalmış.

PYTHON Kodu

if 5 > 2:
  print("Beş, ikiden büyüktür") 
if 5 > 2:
    print("Beş, ikiden büyüktür") 
Ancak, her kod bloğunda aynı sayıda boşluk olmalıdır. Farklı sayıda boşluklar varsa hata verir:

Örnek Sözdizimi Hatası

if 5 > 2:
  print("Beş, ikiden büyüktür")
    print("Beş, ikiden büyüktür")